ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • Δεν γίνεται χρέωση σε κρατήσεις που ακυρώνονται 7 ημέρες πριν την ημέρα της άφιξης.
  • Χρεώνεται 1 ημέρα αν γίνει ακύρωση 1 - 6 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.
  • Χρεώνεται το 50% του ποσού της κράτησης αν ο πελάτης δεν έρθει και προηγουμένως δεν έχει προβεί σε ακύρωση της κράτησης.
  • Χρεώνεται το 50% της υπολοιπόμενης διαμονής αν πραγματοποιηθεί αναχώρηση πριν της προκαθορισμένης.